Arpemat Materialen en Trainingen is het adres voor cursussen/opleidingen van EHBO en levensreddend handelen

Arpemat Materialen en Trainingen is het adres voor cursussen/opleidingen van EHBO en levensreddend handelen.

Zo geven wij cursussen van Reanimatie voor volwassenen, Kinder-Reanimatie, Code95 U21-1 CBR, BHV en EHBO op maat.

Onze ervaren instructeurs zijn allen professionals die werkzaam zijn binnen het (acute) bereik van de gezondheidszorg, Ambulancedienst, intensive care of CCU en of brandweer. Hierdoor is de kennis up to date en de cursus ook erg interessant door praktijkvoorbeelden.

De training heeft als doel om mensen te leren levens te redden.

Het herkennen van een hartstilstand, het opstarten van een reanimatie en het inschakelen van de professionele hulpdiensten staan centraal.

Het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt behandeld.

“Wanneer elke seconde telt” en het gaat om een stilstand van de bloedsomloop is het noodzakelijk dat hulpverleners minimaal over de basisvaardigheden voor het toepassen van reanimatie beschikken. Dit in afwachting van professionele hulpverlening in de vorm van ambulancezorg. Bij een stilstand van de bloedsomloop,veelal veroorzaakt door een hartinfarct, wordt een groot aantal mensen getroffen door levensbedreigende ritmestoornissen. Nadat er is gestart met reanimatie, wordt de overlevingskans vanaf dit moment bepaald door tijdsduur, totdat een stroomstoot het hart in een normaal hartritme terugbrengt. Het toedienen van een dergelijke stroomstoot noemt men defibrilleren. Elke minuut dat defibrillatie achterwege blijft, daalt de overlevingskans met 10%. Voor het toepassen van defibrillatie is een Automatische Externe Defibrillator (AED) ontwikkeld voor hulpverleners die hiervoor een training hebben gevolgd. Indien binnen drie minuten via de AED de eerste stroomstoot kan worden toegediend,stijgt de overlevingskans met 70%.