Verplichte nascholing | Code 95

Nederland kent als een van de weinige landen in Europa het vakbekwaamheids-diploma; het bekende CCV-B chauffeursdiploma. Dat gaat veranderen.
Vanaf september 2008 voor buschauffeurs en vanaf september 2009 voor vrachtwagenchauffeurs wordt een apart vakbekwaamheidsdiploma verplicht in alle EU-landen.

Een nieuw onderdeel is de nascholing. Beroepschauffeurs in loondienst of zelfstandig moeten 35 uur nascholing per 5 jaar volgen , gemiddeld 1 dag ( 7 uur ) per jaar.
Bij aanvang is er een overgangsregeling van 7 jaar mogelijk.
Het is raadzaam de nascholing te spreiden.De nascholing moet niet alleen een verplichting zijn maar ook leerzaam dat bijdraagt
aan de kwaliteit. De CCV heeft samen met de sector geprobeerd om de nascholing
zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van chauffeurs en werkgevers, zodat nascholing maximaal rendement oplevert.

Door een EHBO/BHV cursus te volgen, weet u al chauffeur wat u moet doen in geval van nood. U leert bedacht te zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen; fysieke risico’s te voorkomen en noodsituaties te beoordelen.

Inhoud:
In deze cursus komen o.a. onderstaande onderdelen aan bod:

Theorie:

 • Stoornissen in bewustzijn en ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop en ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Brandwonden
 • Kneuzing, verstuiking, ontwrichting en botbreuken
 • Letsels door koude en warmte
 • Oogletsel

Praktijk:

 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Reanimatie en gebruik AED

Cursusduur:

 • 1 dag

Waarde Nascholing:

 • 7 uur

Eis is wel dat de nascholing wordt gevolgd bij een opleidingsinstituut dat door de CCV erkend is. Meer informatie kunt u vinden op www.cbr.nl

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact met ons op!